Ürün Özellikleri
 • Katagori 1 ) PVC SUTUTUCU BANTLAR
 • Kullanılım Yerleri

  • Yüzme Havuzlarında
  • Sulama Kanallarıda
  • Köprü ve Viyadüklerde
  • Endüstriyel Yapılarda
  • İstinad Duvarlarında
  • Rıhtımlarda
  • Altgeçitlerde
  • Hidroelektrik Santralleri ,Barajlarda
  • Su – Atıksu ve Karayolu , MetroTünelleride
  • Zemine Oturan Döşemeler ve Temellerde
  • Su Depolarında
  • Arıtma Tesisleride

su tutucu bant
su tutucu bant
su tutucu bant
su tutucu bant
su tutucu bant
su tutucu bant
su tutucu bant
su tutucu bant

PVC su tutucu bantlar fabrikamızda, özel kalıplarda şekillendirilerek üretilmektedir.

KULLANIM AMACI

Beton ve betonarme yapıların bazı noktalarında derz bırakılması zorunludur. Betonarme yapı elemanlarında genleşme ve çökmeden dolayı yapıda doğabilecek hasarın önlenmesi amacıyla bazı kısımlarda bırakılan derzler genleşme derzi olarak tanımlanmaktadır. Yapıda kullanılan çimento prizini tamamladığında, hacimde meydana gelen azalma sebebi ile meydana gelebilecek deformasyonun yapıya zarar vermesini önlemek amacıyla genleşme derzi bırakılması gerekmektedir. Bilindiği gibi yapılardaki genleşme, sünme hareketleri ihmal edilemeyecek kadar büyük ve devamlı tekrarlanan hareketlerdir. Bunun yanı sıra yapının altındaki zeminin hareketleri veya sıkışması sebebi ile aşağıya doğru bir hareket yani çökme meydana gelmektedir. Diğer bir yandan, beton dökümünün bir süre için durdurulduğu, sonra yeniden başlatıldığı yerde bırakılan ve basınç gerilmelerinin doğrultusunda dik olarak düzenlenen derzler inşaat derzi olarak tarif edilmektedir. Termik genleşmeler veya zemin hareketleri sebebi ile yapıda düzenlenmiş olan derzler daralma gösterir. Bu çeşit derzler daralma derzi olarak tarif edilmektedir. Yukarıda sayılan sebeplerden dolayı çeşitli yatay veya düşey hareketlere maruz kalan yapılarda meydana gelebilecek deformasyonlara engel olmak ve su sızdırmazlığını temin amacı ile yapıda düzenlenen derzlerde PVC Su Tutucu Bantlar kullanılmaktadır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
TS 3078 STANDART DEĞERLERİÜRETİM DEĞERLERİ
Çekme Dayanımı:Ortalama Değer Min.14N/mm2Min.15N/mm2
   En Küçük Değer Min.12N/mm2Min.14N/mm2
Uzama Oranı:Ortalama Değer Min.%225Min.%250
   En Küçük Değer Min.%200Min.%225
Su Basıncı Dayanımı     Min .100m
Sertlik :Shore A  75+ 575+ 5
Yoğunluk:   1,27+ 0,041,27+ 0,04
Su Emme(Kütlece):   Max.1,5%Max.1,5%
Yaşlandırma Sonrası:Çekme Dayanımı DeğişimOrt.20+ %Ort.20+ %
   Uzama Oranı Ort.20+ %Ort.20+ %
   Sertlik  ± 5 Shore A± 5 Shore A
Kül Oranı:   Max.5%Max.5%
Görünüş ve Kenarların Doğruluğu:Homojen,Prüzsüz olmalı, 1mt boyda max.10mm sapma
Boyut Ölçümleri  :Standartta belirtilen toleranslar dahilinde olmalı

NATÜREL MÜHENDİSLİK  PVC SUTUTUCU BANT TİP VE ÖLÇÜLERİ

pvc tutucu bant tipi

1)Düzgün Kesilmiş Sututucu Bantların Alın Alına Gelecek şekilde ve iki uç   arasına Cihazı yerleştiriniz
2)Elektrik Fişini 220V  Prize takınız.
3)Isı Ayarını 220 ºC  ye ayarlayınız
4)Cihazın her iki yüzeyinde Bant uçlarının erimesini gözlemleyiniz.
5)Çıkarmış olduğu Gazı Solumayınız.
6)Erime gerçekleşince ve kömürleşme olmadan Cihazın Isı derecesini “O” konumuna getiriniz.
7)Uygun Erime gözlemlendikten sonra hızla cihaz bant aralarından çıkartılıp kuvvetli bir şekilde bant uçlarını alın alına yapıştırınız
8)Cihazın Üzerinde kalan PVC Eriyiklerini tel fırça ile temizleyiniz ve elektrik fişini çıkarınız.
9)Cihaza Hiçbir şekilde sert darbe uygulamayınız ve su ile temas ettirmeyiniz.

KAYNAK YAPILMASI

KAYNAK EKİPMANI