Ürün Özellikleri

T Grip membranlar ismini düz membranların üzerinde üretim esnasında oluşturulmuş T şeklindeki setlerin
üretim hattı boyunca kesintisiz uzanması ile elde edilen membranlardır. T şeklindeki kaburgaları sayesinde
yeni dökülen betona tutunur. 1 mm ile 3 mm aralığındaki kalınlıklarda 2200mm veya talep edilen en ve boyda fabrikamızda üretimi sağlanmaktadır.

 • Beton aderansında
 • Betonarme tanklar
 • Arıtma tesisleri
 • Sulama Kanallarında
 • Atık su tünel yalıtımında
 • Kapalı beton baxlarda
 • Beton Borularında
 • Kanalizasyon sistemlerinde
 • Kollektör bacaları
 • Köprüler ve beton baxları
 • Dal-cık
 • Köprülü kavşaklar